Τιμές ενοικίασης ανά σεζόν - περίοδο

Εκτός Περιόδου Ακμής: 80€ ανά ημέρα

Περίοδος Χαμηλής Κίνησης: 100€ ανά ημέρα

Περίοδος Μεσαίας Κίνησης: 120€ ανά ημέρα

Περίοδος Αιχμής: 150€ ανά ημέρα

Εκτός Περιόδου Ακμής: 60€ ανά ημέρα

Περίοδος Χαμηλής Κίνησης: 70€ ανά ημέρα

Περίοδος Μεσαίας Κίνησης: 80€ ανά ημέρα

Περίοδος Αιχμής: 90€ ανά ημέρα

Εκτός Περιόδου Ακμής: 80€ ανά ημέρα

Περίοδος Χαμηλής Κίνησης: 100€ ανά ημέρα

Περίοδος Μεσαίας Κίνησης: 120€ ανά ημέρα

Περίοδος Αιχμής: 150€ ανά ημέρα

Εκτός Περιόδου Ακμής: 80€ ανά ημέρα

Περίοδος Χαμηλής Κίνησης: 100€ ανά ημέρα

Περίοδος Μεσαίας Κίνησης: 120€ ανά ημέρα

Περίοδος Αιχμής: 150€ ανά ημέρα